Pregledavanje: Vijest

Uoči svetkovine Duhova 18. svibnja u nekim župama na području Dubrovačke biskupije organizirana su Duhovska bdjenja kao duhovna priprava za…