Savjetovanja

Savjetovanja

Savjetovanja

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Nakon susreta s dekanima i župnicima, voditeljima biskupijskih vijeća i ureda, te putem webinara i njihovim članovima i volonterima oformljena je organizacijska struktura Sinodalnog savjetovanja Dubrovačke biskupije.

S obzirom da je naša biskupija trenutno bez dijacezanskog biskupa, nije formirano nikakvo novo tijelo, nego je odlučeno da ćemo zajedno kroz već postojeće pastoralne kanale provesti Sinodalno savjetovanje u našoj biskupiji.

ŽUPNI KOORDINATOR

Organizacijski koncept na župama ovisit će o prilikama unutar župnih zajednica. Nakon što su župnici upoznati na dekanatskim sastancima, upoznat će svoje pastoralno vijeće sa sinodalnim hodom (prezentacija na LINK-u). U dogovoru s pastoralnim vijećem imenovat će jednog župnog koordinatora koji će biti pomoć u organizaciji i koordinaciji sinodalnog hoda na župnoj zajednici. Na župama gdje je to potrebno predlažemo da se osnuju i radni timovi.

Ime i kontakt koordinatora potrebno je javiti u Ordinarijat na službenu mail adresu sinode: sinoda.dbk@gmail.com do 6.12.2021.

Zadaci župnog koordinatora:

 – pomoć župniku (može se formirati i župni tim) u procesu sinodalnog savjetovanja na župi

 – moderator ili pomoć moderatoru u radionicama na župama

 – zapisničar ili pomoć zapisničarima u radionicama na župama

 – prolaze proces formacije (formativne radionice) i upoznavanja s duhom, ciljevima i smjerovima sinodskog procesa

 – pomažu u razlučivanju, sugeriranju i prilagodbi materijala za svoje župne potrebe u suradnji sa župnikom i biskupijskim sinodalnim timom

 – pomažu u podijeli i prikupljanju upitnika

 – sudjeluju u online zoom koordinacijskim sastancima

 – zbog lakše organizacije i operativnosti molimo vas da koordinator bude informatički pismen.

SINODALNO SAVJETOVANJE BISKUPIJE

S obzirom na specifične situacije naše biskupije sinodalno savjetovanje bismo podijelili u tri dijela:

 – opći upitnik (online i u pisanom obliku)

 – sinodalno savjetovanje župnih zajednica

 – sinodalno savjetovanje specifičnih skupina putem vijeća, delegata i organizacija.

OPĆI UPITNIK

Opći upitnik su pozvani ispunjavati svi – bez obzira jesu li aktivni vjernici, tradicionalni vjernici ili nevjernici.

Opći upitnik bit će dostupan na stranicama biskupije https://www.dubrovacka-biskupija.hr/sinoda/ i u pisanom obliku u vašim župnim zajednicama.

Predlažemo da osigurate na mjestima gdje stoji vjerski tisak prostor za upitnik koji će sadržavati:

 – plakat s informacijama

 – brošure s informacijama

 – upitnik

 – kemijske olovke

 – kutiju za ispunjene upitnike.

Navedene materijale dobit ćete na vašim župama do 20.12.2021., ispunjene pismene upitnike će biti potrebno dostaviti do 28.2.2022. dok će online upitnik biti dostupan do 8.5.2022.

SINODALNO SAVJETOVANJE ŽUPNIH ZAJEDNICA

Započinje 13.2.2022., a završava 8.5.2022.

Sinodalno savjetovanje župnih zajednica podijelili smo u tri modela, ovisno o veličini župe, uz napomenu da, ako prepoznajete da u svojoj župnoj zajednici možete proširiti savjetovanje, slobodno kontaktirate Povjerenstvo da vam pošalje i prilagodi materijale.

MODELI

MODEL A

Odnosi se na župe preko 1000 vjernika i uključuje:

– Savjetovanje župnog pastoralnog vijeća

– Savjetovanje sudionika aktivnog pastorala (zborovi, bratovštine, ministranti, molitvene zajednice)

– Savjetovanje pripravnika za sakramente (prvopričesnici i njihovi roditelji, krizmanici i njihovi roditelji, roditelji krštenika, pripravnici za brak)

– Savjetovanje po dobnim skupinama (djeca od 4. – 8. razreda osnovne škole, mladi 3. i 4. srednje, obitelji koje su u zadnje tri godine sklopile sakrament braka, treća životna dob)

– Savjetovanje ranjivih skupina.

MODEL B

Odnosi se na župe od 500 do 1000 vjernika i uključuje:

– Savjetovanje župnog pastoralnog vijeća

– Savjetovanje sudionika aktivnog pastorala (zborovi, bratovštine)

– Savjetovanje pripravnika za sakramente (prvopričesnici i njihovi roditelji, krizmanici i njihovi roditelji, roditelji krštenika, pripravnici za brak)

– Savjetovanje ranjivih skupina.

MODEL C

Odnosi se na župe do 500 vjernika i uključuje:

– Savjetovanje župnog pastoralnog vijeća

– Savjetovanje sudionika aktivnog pastorala (zborovi, bratovštine)

– Savjetovanje ranjivih skupina.

SINODALNO SAVJETOVANJE SPECIFIČNIH SKUPINA

Odvijat će se putem Vijeća, delegata i organizacija. Uključuje:

 – Savjetovanje članova biskupijskih vijeća

 – Savjetovanje biskupijskih djelatnika

 – Savjetovanje putem biskupijskih pastoralnih programa.

HODOGRAM

Nakon susreta sa župnicima na dekanatskim sastancima i pročelnicima biskupijskih ureda i vijeća na kolegiju donosimo sljedeći prijedlog sinodalnog hodograma:

do 6.12.2021.
Prijava župnih koordinatora

Prijaviti župne koordinatore na mail: sinoda.dbk@gmail.com.

Tijekom prosinca i siječnja
Animacija župnih zajednica

Info brošura.

9.1.2022.
Dijeljenje pisanog upitnika

Početak dijeljenja pisanog upitnika župnim zajednicama i otvaranje online upitnika.

Press konferencija
Press konferencija za novinare i savjetovanje novinara.
12.2.2022.
Molitveno bdjenje
Molitveno bdjenje na župama uoči otvaranja Sinodalnog savjetovanja po župama.
13.2.2022.
Euharistijska slavlja
Euharistijska slavlja po župama – otvaranje Sinodalnog savjetovanja po župama.
ožujak 2022.
Imenovanje članova skupštine
23.3. – 3.4. 2022.
Savjetovanje biskupijskih i župnih pastoralnih vijeća
28.2.2022. – 3.4.2022.
Prikupljanje upitnika
Prikupljanje printanog upitnika sa župnih zajednica (online upitnik ostaje otvoren do kraja svibnja).
od 3.4. do 10.4.2022.
Savjetovanje djece
od 3.4. do 10.4.2022.
Savjetovanje mladih
22.3.2022.
Savjetovanje svećenika, redovnika i redovnica
od 24.3. do 1.5.2022.
Savjetovanje odraslih
od 24.3. do 1.5.2022.
Savjetovanje zajednica
Savjetovanje zborova, bratovština, obiteljskih zajednica i molitvenih zajednica.
tijekom travnja 2022.
Savjetovanje različitih skupina
  • savjetovanje ranjivih skupina
  • savjetovanje preko institucija (škole, fakulteti i sl.)
  • savjetovanje nevjernika i pripadnika drugih vjerskih zajednica
  • savjetovanje ostalih specifičnih zajednica (osoba koje se nalaze u neredovitim situacijama, pomoraca, vojnika i sl.)
8.5.2022.
Zatvaranje

Zatvaranje sinodalnog savjetovanja (Nedjelja Dobrog Pastira).

tijekom svibnja 2022.
Obrada podataka
tijekom svibnja 2022.
Izrada izvješća
tijekom svibnja 2022.
Izrada materijala za skupštinu
28.5.2022.
Zasjedanje skupštine

Zatvaranje sinodalnog savjetovanja (Nedjelja Dobrog Pastira).

tijekom lipnja 2022.
Završno izvješće